Spring til indhold

Kreativ med ord

Brikker med bogstaver på

Måske er du en haj til det med ord og til at kommunikere, så dine modtagere forstår dig. Og hurra for det! Din evne til at jonglere rundt med sproget er nemlig den samme evne som du skal bruge, når du skal tænke kreativt i andre sammenhænge.

Analogier og billedsprog er tegn på kreativ tankevirksomhed

Kan du skabe en fortælling, der gør dine pointer synlige for andre mennesker, så har du formentlig ellerede en veludviklet evne til at tænke kreativt. Det kan også være at du formår at gøre dine pointer synlige ved at give eksempler fra andre situationer eller ofte tager dig selv i at snakke i analogier og billedsprog.

At kunne omformulere sine tanker til et sprog så andre forstår det, kræver i første omgang en form for ubevidst analyse af dine tanker. Når du gerne vil sige eller udtrykke en tanke, går din hjerne i gang med formulere den i et sprog, som den tror at dine modtagere forstår. Hvis du er i stand til udtrykke din pointer gennem analogier og billedsprog, så råder du over evnen til at se strukturen bag det du egentlig prøver at få dine modtagere til at forstå. Du formår at distancere dig fra den konkrete situation og det du gerne vil sige, ved at gengive din pointe i et andet sprog.

Hvem af dine kollegaer er på højde med Messi i at få hevet kunder hjem?

Et eksempel kan være at du gerne vil udtrykke din begejstring over din kollegas fantastiske indsats med at få hevet en ny kunde hjem til virksomheden. I stedet for at sige at han eller hun gjorde det godt, så kan du i stedet holde personens præstation op mod et fælles kendt referencepunkt og i stedet udtrykke din begejstring ved at sige: “havde det her været en fodboldkamp havde selv Messi ikke kunne gøre det du lige har gjort.” Alle som har (bare en smule) forstand på fodbold ved, at Messi er fantastisk til det han gør, og du skaber derfor en sammenligning som din modtager (forhåbentlig) forstår.

Din evne til at distancere dig fra situationen og sætte den i en ny kontekst er fantastisk, fordi det er den samme evne som du skal bruge, når du skal tænke kreativt i andre sammenhænge. Kreativitet handler i høj grad om at se sammenhænge og om at anvende disse sammenhænge til at skabe en ny mening. Og det er præcis det du gør, når du roser din kollega ved at kalde ham eller hende for Messi eller hvis du gerne vil udtrykke at du er tørstig og i stedet siger; at du kunne tørlægge hele Kattegat hvis bare vandet kunne drikkes.

Detaljen tæller når du udtrykker dig med ord

Er du tekstforfatter, komiker eller på anden måde arbejder med ord og formuleringer, så ved du hvor vigtig hvert et ord og formulering er i en given sætning. Du ved at ordstillingen og valg af ord har enorm betydning for den effekt dine ord har og den måde som de kan opfattes på. Detaljen er vigtig og hvert enkelt bogstav og ord har en betydning fordi der er et system. Et afkodningssystem som du forstår og som dine modtagere også skal forstå. På samme måde handler kreativitet ofte om at formidle et budskab gennem en ny sammensætning af ting, tanker, services osv. Om at bringe noget nyt til bordet som giver mening og skaber værdi for andre.

Vores talsystem er ikke andet end simple byggeklodser

Vores skrevne sprog ikke er andet end en sammensætning af et meget lille antal byggeklodser. 29 bogstaver og nogle (andre) tegn. Der findes ikke noget eksakt tal på hvor mange ord det danske sprog indeholder, men det skrevne sprog består udelukkende af forskellige sammensætninger af alfabetets 29 bogstaver.

Selvom systemet ikke indeholder vanvittigt mange byggeklodser er der nærmest uendelig muligheder for at sætte dem sammen på nye måder. Et godt eksempel på at sproget og legen med ord og bogstaver stadig er under udvikling er Anders Lund Madsens bog: ÆØÅ. I bogen har han skrevet ord som han selv har opfundet for ting og situationer som der ikke fandtes ord for. Han har tilmed skrevet ord som der ikke findes ting for.

Vores talsystem er også bare et simpelt sprog

Ligesom med bogstavsproget består også talsproget kun af få tegn. Vores talsytem består kun af tallene 0-9. Alligevel er der ingen begrænsning på hvor mange talkombinationer du kan lave. Tænk bare på tallet pi (π). Man bliver helt træt bare af at tænke på at noget er uendeligt. Og det er endda bare én enkelt kombination af tal.

Et andet godt eksempel på at verden stort set kun består af sammensætninger og at alt er et remix af noget der findes i forvejen, er selveste computeren. En computer forstår kun det binære talsystem (2-talssystemet) som består af ettaller (1) og nuller (0). Det er udelukkende ved at kombinere dem på forskellige måder, at der opstår nye koder som en computer kan læse og forstå. Det binære talsystem er altså en kode eller et sprog som gør brug af de kendte tal 1 og 0, men som alligevel kræver, at man forstår systemet for at kunne afkode det. Der er i princippet ingen grænser for hvor mange talsystemer man kan lave bare ved at opsætte regler for anvendelsen af de tal som vi allerede kender. Talsystemet er derfor endnu et eksempel på at mulighederne for at udvikle noget nyt er uendelige.

Verden er fuld af begrænsninger og muligheder

Synes du at verden omkring dig er begrænset, så overvej hvor mange kombinationer af muligheder der egentlig findes. Du synes måske udvalget af uddannelser er begrænset, antallet af jobs, udviklingsmuligheder i din forretning osv. Har du overvejet om du kan skabe en kombination der gør dig unik på arbejdsmarkedet, gør din virksomheds kommunikation unik osv.?

Verden bare venter på, at du fremstiller noget nyt ved at sætte allerede eksisterende elementer sammen på en ny måde.

Bliv ekspert i originale løsninger - tilmeld dig her

Share via
Copy link