Spring til indhold

Er din udvikling drevet af inspiration eller desperation?

Alle idéer gennem tiden er opstået ud af enten inspiration eller desperation. Føler du en indre lyst til at udforske, fremstille eller afprøve noget nyt fordi du har oplevet noget spændende, så har du en skabertrang baseret på inspiration. Føler du dig derimod nødsaget til at finde på løsninger for at undgå noget, så er dine idéer styret af desperation.

Nøgen kvinde lærer at spinde

Det er de færreste idéer i menneskets historie som udspringer af en tilfældig udefrakommende tanke, hvor den perfekte idé har stået lysende klart som en stjerne på en skyfri nattehimmel. De fleste idéer har derimod sit udgangspunkt i enten en indre inspiration stimuleret af ydre elementer eller i et desperat ønske om at undgå en fremtidig situation.

Har du en indre trang til at gøre noget nyt eller fremstille noget nyt, fordi du en morgen er vågnet med en klar vision om at ændre noget i verden, så har du en skabertrang baseret på inspiration.

At føle sig inspireret er de fleste nok enige om er en bedre følelse end at befinde sig i en situation, hvor man føler sig presset til at finde på en hurtig løsning.

Blind høne kan også finde korn. Der findes mange gode ordsprog som beskriver præcis det scenarie, at hvis du er presset nok, skal du nok finde en løsning. Som mennesker er vi kodet til at overleve og jo mere pressede vi bliver på vores overlevelse, jo længere ned i hierarkiet af behov søger vi. Som Maslows behovspyramide så fint illustrerer, så er det trods alt vigtigere for vores overlevelse, at få luft, mad og drikke end at tjene penge eller tage på kanotur.

Er du i en penibel situation, hvor du bare MÅ komme op med en løsning for at verden ikke styrter sammen, du ikke overlever eller at chefen bliver blå i hovedet, så bygger din vision om at skabe en forandring på et fundament af desperation.

Store omvæltninger skaber desperate løsninger

Det bedste eksempel på en situation hvor nyskabelse sker gennem desperation er situationer hvor der sker store omvæltninger som f.eks. naturkatastrofer, hacking eller krig. I krigens natur ligger kampen for overlevelse og denne desperation presser nye løsninger ud over rampen med en enorm fart. Ofte fordi enorme ressourcer bliver allokeret til at lykkes. 
Corona-pandemien er også et eksempel på en situation hvor alle verdens lande har følt sig presset til at foretage små og store forandringer på rekordtid. Forandringer som politiske tiltag der normalt vil tage lang tid at gennemføre og ekstra finansielle midler som pludselig hives op af hatten som en kanin i et trylleshow.

Er vi pressede nok skal vi nok lykkes når det gælder. Men om du sidder i en mindre virksomhed eller i spidsen for et stort styre, så er det sjældent en ønskværdig situation at føle sig presset til at foretage valg begrundet i frygt eller desperation. Netop derfor er det ekstremt vigtigt, at man som virksomhed konstant at orienterer sig i forhold til bl.a. konkurrenter og ny teknologi på markedet. På den måde undgår man at blive presset op i et hjørne og at miste grebet om sit marked.

Den lille desperation

Når jeg snakker om desperation er det ikke kun forstået som at du står og river dig selv i håret over et problem som vil betyde verdens undergang hvis ikke der findes en løsning.

Desperationen sniger sig også ind i situationer, hvor du står og skal finde løsninger på mindre problemer. I inspirationen ligger der et indbygget ønske om at komme hen til noget, mens der i desperationen modsat ligger et ønske om at komme væk fra noget. Altså er der i desperationen en målsætning om at opnå noget eller at forandre noget for at undgå en bestemt situation. Det kan være chefen, der beder dig om at færdiggøre et projekt inden for en bestemt tidsperiode eller komme op med tre forslag til en ny leverandør af jeres produkter. I begge tilfælde kan udfaldet af dit arbejde være stærkt influeret af det pres du oplever fra din chef.

Ulempen ved at skulle være kreativ, komme på nye idéer og skabe resultater på baggrund af desperation og pres udefra er, at din beslutningsevne ofte vil være svækket. Du vil ofte forfalde til en mindre rationel og gennemtænkt beslutning og resultatet vil derfor være derefter.

Den bedste beslutning er den der bliver truffet

Desperationen er ikke i sig selv dårlig. Den kan være en god facilitator for forandring fordi den ofte er mere effektfuld end den inspiration som måske aldrig kommer. Det er til gengæld din opgave at navigere under det pres der ligger i at arbejde i desperation, hvilket kan være vanskeligt. 

I virksomhedssammenhæng er det til gengæld ofte bedre at der er fremgang og at der bliver foretaget et valg frem for at der ikke bliver foretaget noget valg. Ingen virksomhed kan tåle at stå stille og det er trods alt bedre at der spildes lidt, mens der handles fremfor at der slet ikke handles.

Beslutninger taget under pres vil med stor sandsynlighed også være mindre gennemtænkte og ofte resultere i flere fejl. Dette vil i mange tilfælde betyde, at der bliver taget to skridt frem og ét tilbage. Det er ikke kun inden for virksomhedsdrift at man oplever at gå to skridt frem for derefter at blive slået ét skridt tilbage. Det samme gør sig gældende mange andre steder i livet og det er ofte på den måde at vi lærer nye ting.

Ved at eksperimentere og afprøve nye idéer og løsninger får vi feedback på vores handlinger og finder løbende ud af hvad der virker. At udvikle nye produkter eller at træffe beslutninger i desperation fører os trods alt fremad og hen mod hurtigere og måske endda bedre løsninger end dem, der ellers ville være blevet udviklet.

Inspiration

 • Ofte mere kunstnerisk tilgang
 • Ofte proaktiv
 • Lystdrevet
 • Indrestyret
 • Drevet af muligheder
 • Ønske om at komme hen til noget
 • Drevet af skabertrang

Desperation

 • Ofte mere kommercielt perspektiv
 • Ofte reaktiv
 • Frygtdrevet
 • Ydrestyret
 • Drevet af problemer
 • Ønske om at komme væk fra noget

Enten styrer du udviklingen eller også styrer udviklingen dig

Om fundamentet for nye tilblivelser og idéer er inspiration eller desperation, så er den ene kilde ikke bedre eller værre end den anden. Begge dele kan lede til fantastiske fremstillinger af enten produkter, menneskelige forandringer eller udvikling af enhver anden slags.

Pointen er at gøre dig selv bevidst om hvilken situation du befinder dig i, næste gang du skal udvikle noget nyt. Er der et ydre pres og en konsekvens udefra ved ikke at handle eller opstår der en indre inspiration som leder til at du tager action.

Min opfordring til dig som ønsker at have indflydelse på din fremtid er, at du orienterer dig og proaktivt lader dig inspirere til udviklingen af dit næste produkt eller service gennem kreativitet. Handler du ikke proaktiv gennem nye eksperimenter, så vil tiden afgøre hvilke projekter du kommer til at kaste dit fokus på. Du vil ende med at slukke ildebrande og konstant befinde dig i en reaktiv tilstand. Du har overladt kontrollen til tilfældighederne og dine kreative evner vil blive presset til det yderste, når du endelig beslutter dig for at gøre noget ved din situation og de problemer der nu presser sig på.

Det er derfor dit valg om du enten vil styre udviklingen eller lade udviklingen styre dig.

Bliv ekspert i originale løsninger - tilmeld dig her

Share via
Copy link