Spring til indhold

Den dovne hjerne

Din hjerne forsøger hele tiden at bruge så lidt energi som over hovedet muligt. Den er med andre ord doven. Derfor bør du konstant forsøge at balancere dine arbejdsprocesser således, at du formår at drage fordel af din hjernes automatiske energibesparelses mode – og dermed frigøre mental kapacitet til kreative tanker, uden dog at lade dit liv køre ud på et zombie-lignende sidespor baseret på tankeløse vaner.

System 1 og system 2

Det er måske ikke første gang at du hører, at hjernen tænker i det, der kaldes system 1 og system 2. I bogen “Thinking fast and slow” af Daniel Kahneman beskriver Kahneman, hvordan hjernen arbejder ud fra to systemer. 

 

System 1 – de automatiske handlinger

Det ene system, kaldet system 1 tænker hurtige tanker og styrer f.eks. kroppens reflekser og dybereliggende vaner som man automatisk udfører uden at tænke ret meget over det. Står jeg f.eks. to meter fra dig og kaster en bold til dig, rækker du formentlig helt automatisk, og uden at tænke længe over det, dine hænder frem for at gribe bolden. Dette er en system 1 handling. At sætte den ene ben foran det andet, når du skal skal gå fra A til B er ligeledes en system 1 handling, som sker helt automatisk uden at du behøver at tænke over hvilket ben du nu skal bevæge for at komme fremad.

 

System 2 – de kognitivt krævende opgaver

System 2 handlinger er de handlinger, hvor man skal tænke sig om. Eksempelvis hvis jeg stiller dig regnestykket 34 x 239. Med mindre at du er et matematisk geni, så skal du nok bruge et par sekunder eller måske endda minutter på at løse opgaven. De opgaver, der kræver overvejelse, tid og fokus er derfor karakteriseret som system 2 opgaver. At løse en system 2 opgave, kræver naturligt nok system 2 tænkning. En handling udført via system 2 kræver mere energi end en handling udført af system 1.

Nu er det tid til en lille opgave. Nedenfor ses en bus. Kan du regne ud hvilken vej den kører, når vi antager at den kører fremad? Og hvilket system tror du, at du brugte til at finde frem til det rigtige svar? Se det rigtige svar her.

Hjernens begrænsede kapacitet

Du kan ofte kende forskel på en system 1 og system 2 handling ved at tænke på om du ville kunne snakke, mens du udfører opgaven. Det er bl.a. også derfor at det er så farligt at snakke i håndholdt mobiltelefon, mens man kører bil eller cykel, idet det optager en del af hjernens begrænsede fokus. 

Hjernen har sine kapaciteter og én af dem er en begrænset båndbredde som man f.eks. kender det fra en internetforbindelse. Hjernen har altså kun plads til en hvis mængde tanker på linjen ad gangen, og er der tale om store system 2 handlinger, så kræver det stort fokus og meget mental energi at udføre sådan en opgave. 

At gøre nye ting, såsom at starte på en ny arbejdsplads med nye mennesker, nye rutiner, nye arbejdsopgaver og ny indretning, er en mental tung proces for hjernen. Det kræver enormt meget energi at skulle bearbejde alle disse indtryk. Når der er gået noget tid, så stopper du ikke længere op og tænker dig om i forhold til om kantinen nu er på 2. eller 3. sal, om det er onsdag eller torsdag der er morgenmøder eller noget helt tredje. Det samme gør sig gældende hvis du er flyttet til en ny bydel, en ny by eller et helt nyt land, hvor der er 1000 nye ting at forholde sig til og ikke ret meget overskud til unødvendige gøremål. I hvert fald ikke før der er styr på de vigtigste ting. Alt nyt er svært og det tager tid at opbygge vaner, rutiner og systemer som gør at hjernen ikke længere skal arbejde i system 2, men i stedet kan overlade en opgave til system 1. 

Hjernen fungerer samtidig også som din personlige sekretær, der er helt fantastisk til at prioritere dagens udfordringer efter hvor vigtige de er. Den prioriterer simpelthen helt automatisk i forhold til at fokusere på de ting der er vigtigst og de ting, der sikrer at vi med størst sandsynlighed overlever.

Ændring af vaner og tankemønstre

Der er to grunde til at jeg gerne vil fremhæve hjernens måde at tænke på, for dig.

  1. Den ene er, at du i dit arbejdsliv og privatliv bør forsøge at drage fordel af hjernens smarte energivenlige system 1. Kan du skubbe en opgave over til det altid hjælpsomme system 1 og dermed køre på autopilot frigiver du mental plads til at kunne tænke kreative tanker og få nye idéer. Indret din dag så vanebaseret som muligt, så du kan bruge mest muligt energi på at løse vigtige opgaver og finde på brugbare løsninger. 
  2. Den anden er, at du ved at være bevidst om vanens kraft, bliver bevidst om, at du bør kæmpe mod alt det der bare kører på autopilot og som du ikke bevidst har bestemt skal køre på autopilot. Der er ikke meget fremgang og udvikling i at lade stå til og blot gøre som du altid har gjort uden egentlig at vide hvorfor. Du bør derfor tage stilling til hver en detalje og først derefter forankre den ønskede handling som en automatiseret handling som kan udføres uden at bruge unødvendig energi.

Måden vi som mennesker tænker på er i høj grad styret af vaner og kendte handlinger. Vi er ofte meget tilbøjelige til at gentage handlinger som vi lykkedes med første gang. Ikke nødvendigvis fordi det vi gjorde var en kæmpe succes, men alene fordi det gik ok. Vi overlevede. Hjernen er som udgangspunkt doven og ønsker ikke at bruge mere energi end højst nødvendigt på at udføre opgaver som kan lykkes tilfredsstillende med mindre hjerneaktivitet og hjernekraft. Vi er derfor i en kamp mod vores egen krop som forsøger at løse hverdagens problemstillinger med et ok resultat og med så lidt energi som muligt. Problemet med at skulle tænke nyt er, at det ofte kræver mere energi end at skulle tænke en tanke som man kender. En tanke eller handling som man kender godt, bliver lagret i den procedurale hukommelse og forplanter sig hurtigt som en vane. Vaner er energibesparende og derfor geniale til at spare kroppen for energi og tankekraft som kan bruges til nye vigtige opgaver.

Opfør dig som en 5-årig

Problemet med at noget bliver en vane som udføres mere eller mindre automatisk er, at du glemmer at spørge dig selv, hvorfor du udfører opgaven på den konkrete måde og om der kunne findes en bedre. Ønsker du at skabe en forandring bør du opføre dig som en 5-årig, der stiller spørgsmål til alt. Det kræver mental energi at vende hver en sten, at komme på nye idéer og at gå i dybden med nye udfordringer. Derfor er det vigtigt at få frigjort mest muligt mental overskud til at tage hånd om de problemstillinger du står overfor.

Afhængig af hvad du konkret ønsker at forbedre eller forandre, bør du skabe nok mentalt frirum til at se tingene fra et nyt perspektiv, så du kan stille dig selv flest mulige spørgsmål om måden du gør tingene på. På den måde kan du åbne op for at se hvilke parametre du reelt kan ændre på i din nuværende situation. 

Et eksempel kunne være den måde, hvorpå dit arbejdsliv er struktureret. Her kan du naturligt nok stille spørgsmål til måden du kommer til arbejde på, hvor du udfører dit arbejde, hvem du har behov for at være i kontakt med i løbet af dagen og hvor lang tid det egentlig giver mening at arbejde. Det her eksempel er forhåbentlig et du rent faktisk selv har taget stilling til på et tidspunkt i dit liv, og derfor noget jeg håber du kan relatere til. Ejer du en bil har du formentlig undersøgt hvilken vej der er den hurtigste eller korteste når du skal tage bilen på arbejde. Du har måske også overvejet om cyklen ville være et bedre valg, men regnvejr er jo ikke så sjovt. Hvis du skal være ærlig over for dig selv, så kunne du i virkeligheden godt tage cyklen bare en gang i mellem – specielt på de dage, hvor der ikke er regn i sigte. Bilen er bare blevet det lette valg og det du plejer. Om du også skal tage bilen på arbejde i dag er måske ikke noget du spørger dig selv om hver dag. Du er fanget i dit eget system uden at skele til de økonomiske og helbredsmæssige fordele, der ligger i at hoppe på cyklen en gang imellem. 

Ofte fortsætter vi i samme spor som vi er startet. Det er svært at ændre vaner og at skulle tvinge sig selv til at bryde sine tænkemønstre. Er du grafiker eller bogholder eller arbejder med software i en anden sammenhæng, har du sikkert for vane at udføre visse handlinger ved hjælp af short cuts, mens andre handlinger udføres ved at klikke dig rundt. Og det er selvom flere af handlingerne kan udføres hurtigere ved at lære de tilhørende short cuts. Du har fra starten bare lært at klikke dig vej frem og derfor bliver denne fremgangsmåde også den foretrukne fremadrettet.

Gør som UPS og undgå venstresving

Står du i dit professionelle virke over for at skulle optimere en proces kan du også med fordel drage nytte af at vide, at den mest oplagte løsning ikke altid er den bedste. Der er måske tale om at den oplagte løsning er en ok løsning, men ikke nødvendigvis så god som den kunne være. Tager du analogien om hjernens måde at opdele opgaver, så bliver det tydeligt, at også virksomheder kan få mere ud af deres ressourcer ved at ofre en smule mere tankekraft på at udtænke smartere løsninger. 

For nogle år siden fandt distributionsvirksomheden UPS ud af, at de kunne spare enorme mængder brændstof ved at lade deres varebiler tage flere højresving end venstresving. UPS var endda villige til at lade deres varebiler køre en længere rute for at undgå at skulle dreje til venstre, fordi ventetid og en varebil i tomgang er spild af ressourcer. I stedet blev leveringsruterne planlagt, så de fleste sving, der blev foretaget, var højresving. Et simpelt indgreb i ruteplanlægningen, men et indgreb med en kæmpe effekt. 

Hertil kommer formentlig et øget ressourceforbrug i form af større belastning på vejnettet ved at varebilerne befinder sig længere tid i trafikken, større slidtage på dæk pga. længere ruter osv. Men som UPS giver udtryk for, så er det for dem en kæmpe succes. 

At tage handlinger op til genovervejelse og forsøge at optimere processer med henblik på at spare ressourcer er på ingen måde revolutionerende. Dog viser eksemplet med UPS, at vi som virksomheder og privatpersoner ikke bare skal køre den rute som vi plejer uden at overveje om der kunne findes en anden rute som kan være mere fordelagtig. Den samme tankegang kan du kopiere i andre situationer, hvor du kunne tænke dig at optimere en proces. Her kunne lige så vel være tale om de kanaler du kommunikerer igennem, den indretning du har på dit lager osv.

Er du interesseret i at læse mere om UPS og deres logistiske optimering, kan du læse denne artikel.

Brug din energi på de vigtige udfordringer

Jeg håber at denne viden kan gøre dig bevidst om at holde din dovne hjerne i skak og udnytte dine begrænsede mentale ressourcer på det du mener er det vigtigste. At vide at din hjerne tænker kortsigtet og konstant forsøger at forføre dig ud på en stille sidevej, væk fra den hurtige og energikrævende motorvej, kan forhåbentlig gøre at du bevidst får skabt et mentalt overskud som gør, at du kan koncentrere dig om at løse de kognitivt krævende opgaver. Det er på den hurtige motorvej som leder mod de langsigtede bedste resultater, at vi virkelig kommer fremad og der vi finder de utraditionelle løsninger på vores problemer. De problemer som kræver at vi investerer noget mental energi for at kunne løse dem.

Har du fået lyst til at læse mere om hjernens system 1 og 2, så kan jeg på det kraftigste anbefale dig at læse den føromtalte “Thinking fast and slow” (på dansk: “At tænke hurtigt og langsomt”) af den Nobelprisvindende psykolog Daniel Kahneman.

Bliv ekspert i originale løsninger - tilmeld dig her

Share via
Copy link