Spring til indhold

Copy paste

To hvide får i naturen

Kirby Ferguson beskriver i sin bog Everything is a remix hvordan kreativitet bygger på de tre grundelementer copy, transform og combine. I 1996 blev denne metode brugt til at lave en klon af et får som fik navnet Dolly.

Metoden går i alt sin enkelthed ud på, at man kan skabe noget nyt ved at kopiere noget der allerede eksisterer og så ændre det eller kombinere det med andre ting.

Kloning

I 1996 blev lammet Dolly født. Hun var et eksperiment som skulle vise om det var muligt at klone celler fra et dyr på en helt ny måde. Og det lykkedes. Ud over at det var en fantastisk bedrift, så er det også et eksempel på et forsøg udført ved hjælp af kreativitetens greb om at kopiere, ændre og kombinere. Forskerne bag forsøget med Dolly kopierede i alt sin enkelthed generne fra et voksent får, ændrede cellerne og kombinerede dem med nogle andre celler.

Selve forsøget kom i stand, fordi det oprindelige forsøg som skulle have fundet sted blev umuliggjort pga. nogle celler der var blevet inficeret. Det oprindelige forsøg kunne derfor ikke gennemføres og man besluttede i stedet at afprøve forsøget som affødte fåret Dolly. Så en mindre tilfældighed blev årsagen til, at man valgte at gennemføre det forsøg netop den dag.

Er du nysgerrig på forsøget med Dolly kan du læse mere om det her.

CRISPR

Senere er mere avancerede genmanipulationer såsom CRISPR kommet til. Med genmanipulationer som CRISPR kan man ændre i den genetiske DNA og arvemasse. Igen viser videnskaben, hvordan grænsen for hvad der er muligt, konstant skubbes. Dels fordi man kan bygge videre på (ny) opdaget viden, men også fordi at der rent psykologisk sættes en ny standard og en barre, som måske kan skubbes videre endnu. Næste skridt bliver formentlig at CRISPR i vid udstrækning anvendes på mennesker, og hvem ved hvad det så kan føre til på længere sigt.

Det er både en spændende, men også skræmmende udvikling som uden tvivl vil få enorm indflydelse på sundhedsområdet og ikke mindst rejse en masse spørgsmål og nye problematikker, som der også må findes kreative løsninger på.

Everything is a remix

Står du i en situation, hvor du skal komme op med noget nyt er det uundgåeligt, at du kommer til at lade dig inspirere af dine omgivelser. Du vil altså på den ene eller anden måde altid benytte dig af kreativitetens grundprincipper om at kopiere, ændre og kombinere.

Når du begynder at kigge dig omkring vil du opdage, at alt det du kender, er kombinationer af andre ting. De sætninger vi siger og skriver er sammensat af ord, som igen er sammensat af bogstaver. Der er kun 29 bogstaver i det danske alfabet og alligevel kan vi sammensætte tusindvis af ord og kommunikere uendelige budskaber blot ved at sætte dem sammen på nye måder.

 

Læs også indlægget Kreativ med ord, hvis du ønsker at finde ud af, om du allerede er den heldige ejer af et kreativt tankemønster.

 

I kemiens verden er grundstofferne i det periodiske system grundstenene til alle andre kombinationer af eksistens. Verden er simpelthen et remix af atomer og grundstoffer.

I matematikkens verden er der tallene 0-9 som de grundlæggende tal for resten af matematikken. Blot ved hjælp af disse tal og en række metoder såsom addition, subtraktion, multiplikation og division kan der skabes uendelige talkombinationer, udregninger og resultater. Et simpelt system som gør det muligt at gøre nye opdagelser inden for matematikken.

Hvad hvis man overførte den matematiske tankegang til andre felter. Kan man så trække ting fra hinanden, gange eller dividere dem? Er du bekendt med kreativitetsmetoden, kaldet Krydsmetoden, ved du at det er muligt at addere flere ting og dermed skabe noget nyt. Men kan man også anvende nogle af matematikkens andre regnemetoder til at fremstille nye kombinationer og varianter af produkter eller services? Det handler grundlæggende om at bygge på eller trække fra. At koble flere funktioner på det man allerede har, eller at skære ind til benet og fjerne funktioner, så produktet eller servicen fremstår knivskarp og klar i sit budskab og funktionalitet.

Citatet “everything is a remix” stammer fra Kirby Ferguson som i nedenstående video taler om hvordan alt hvad der omgiver os er et remix fremstillet gennem de tre basale kreative komponenter: copy, transform, combine. Verden er i konstant udvikling og uanset din egen baggrund har du ligesom alle andre uendelige muligheder for at påvirke, hvordan verden skal se ud i morgen.

Min opfordring til dig er derfor, at du fremadrettet skal prøve at lægge mærke til hvordan disse tre komponenter er i spil over alt i din egen hverdag, og at der stadig findes masser af transformationer, kombinationer og løsninger som bare venter på at du opdager dem og giver dem værdi.

Bliv ekspert i originale løsninger - tilmeld dig her

Share via
Copy link